0984 000 888

Cửa Sổ Mở Quay, Hất XingFa

Mô tả:
Cửa sổ mở hất được mở với góc tối đa 45 độ, có thanh định vị giữ vị trí góc mở nên hoàn toàn tránh được nguy cơ gió đập
Danh mục: